фортепіано

М О Л О Д Ш А   Г Р У П А – до 12 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

Дебют  – до 7 років

А — до 9 років

В — 10 – 12 років

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №1)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

IІ – С о л і с т

Дебют – до 7 років – довільна програма до 3 хвилин

А — 7 – 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

ІІІ – Ф о р т е п і а н н и й   а н с а м б л ь

А — до 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

С Е Р Е Д Н Я   Г Р У П А – з 13 до 18 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №1)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

IІ – С о л і с т

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру, або етюд
 2. Твір українського композитора
 3. Один, або декілька творів за вибором

 

ІІІ – Ф о р т е п і а н н и й   а н с а м б л ь

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

С Т А Р Ш А   Г Р У П А – з 19 до 32 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №1)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

ІІ – C о л і с т

1 тур        тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Й.С.Бах – 4, 5-голосна Прелюдія та фуга
 2. Твір за вибором

2 тур   тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру, або етюд
 2. Твір українського композитора
 3. Твір за вибором

 

ІІІ – Ф о р т е п і а н н и й   а н с а м б л ь – тривалість виконання до 12 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

Додаток №1 Концерти  для фортепіано з оркестром

А. Роулі   «Мініатюрний концерт» соль-мажор

Л. Шукайло Концерт (Юнацький) 1 частина

Й. Беркович Концерт №2 до мажор, ор.44

Ю. Полунін Концертіно

М. Сільванський «Легкий концерт» соль-мажор

Г. Фоглер Концерт до-мажор

Г.Галинін Концерт до-мажор, 1 частина

Й.С. Бах Концерт фа-мінор, ре-мінор

Г. Гендель Концерт фа мажор, 1 частина

Й. Гайдн Концерт ре-мажор

В.-А. Моцарт Концерт №20 ре-мінор, КV 466, №21 До-мажор, KV 467, №23 Ля-мажор,

KV 488 №24 до-мінор, KV 491, №26 Ре-мажор, KV 537

Л. Бетховен Концерт №1 до мажор, ор.15, №2 сі-бемоль мажор, ор. 19, №3 до мінор,

ор. 37 №4 соль мажор, ор. 58, №5 мі-бемоль мажор, ор.73

Ф. Мендельсон «Блискуче капрічіо» сі мінор, ор.22, Концерт №1 соль-мінор, ор.25

№2 ре мінор, ор.40

К. Сен-Санс Концерт №2 соль мінор

Ф. Ліст Концерт №1 мі-бемоль мажор, «Пляска смерті»

Й. Брамс Концерт №1 ре мінор, ор.15

Е. Гріг Концерт ля мінор, ор.16

Р. Шуман Концерт ля мінор, ор.54

Ф. Шопен Концерт №1 мі мінор, ор.11, №2 фа мінор, ор.21

П. Чайковський Концерт №1 сі-бемоль мінор, ор.23

С. Рахманінов Концерт №1 фа діез мінор, ор.1

Концерт№2 до мінор, ор.18,

Концерт №3 ре-мінор, ор.30,

«Рапсодія на тему Паганіні», ор.43

С. Прокоф‘єв Концерт №1 ре-бемоль мажор, ор.10,

№2 соль-мінор, ор.16

№3 до-мажор, ор.26

Б.Лятошинський Слов’янський концерт

Л.Ревуцький Концерт №2, фа-мажор, ор.18

М. Равель Концерт соль мажор

Д. Шостакович Концерт №2 фа мажор, ор.102

Дж. Гершвін «Рапсодія в стилі блюз»