народні

Прослуховування та оцінювання відбуваються окремо по групах інструментів:

І група – баян, аккордеон

ІІ група – домра, балалайка

ІІІ група – гітара

ІV група – бандура, цимбали

 

М О Л О Д Ш А   Г Р У П А – до 12 років

IІ – С о л і с т

А — до 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ь

А —  до 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

V В е л и к и й   а н с а м б л ьдовільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

С Е Р Е Д Н Я   Г Р У П А – з 13 до 18 років

IІ – С о л і с т

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Твори за вибором

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру, або етюд
 2. Твір українського композитора
 3. Твір за вибором

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ь

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Твори за вибором

 

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Твори за вибором

 

V В е л и к и й   а н с а м б л ь тривалість виконання до 12 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

VI – О р к е с т р – довільна програма до 15 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

С Т А Р Ш А   Г Р У П А – з 19 до 32 років

ІІ – С о л і с т

1 тур        тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір великої форми
 2. Твір за вибором

2 тур        тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру
 2. Твір українського композитора
 3. Твір за вибором

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ьтривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

V В е л и к и й   а н с а м б л ь тривалість виконання до 12 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

VI – О р к е с т р – тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором