Струнні

/с к р и п к а,   в і о л о н ч е л ь/

 

М О Л О Д Ш А   Г Р У П А – до 12 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

Дебют – до 7 років

А — до 9 років

В — 10 – 12 років

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №2,3)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

IІ – С о л і с т

Дебют – до 7 років – довільна програма до 3 хвилин

А — 7 – 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ь

А —  до 9 років – довільна програма до 4 хвилин

В — 10 – 12 років – довільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

V В е л и к и й   а н с а м б л ьдовільна програма до 6 хвилин (бажаним є виконання твору українського композитора)

 

СЕРЕДНЯ ГРУПА – з 13 до 18 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №2,3)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

IІ – С о л і с т

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру, або етюд
 2. Твір українського композитора
 3. Твір за вибором

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ь

С — 13 – 15 років – тривалість виконання до 8 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

D — 16 – 18 років – тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

V В е л и к і   а н с а м б л і тривалість виконання до 12 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

VI – О р к е с т р – тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

С Т А Р Ш А   Г Р У П А – з 19 до 32 років

І – Г р а   з   о р к е с т р о м

1 тур        виконання 1, або 2 та 3 частини концерту у супроводі фортепіано (Дод. №2,3)

2 тур        виконання у супроводі оркестру

 

ІІ – С о л і с т

1 тур        тривалість виконання до 10 хвилин

 1. Твір Й.С.Баха для скрипки (cоло), віолончелі (соло)
 2. Твір за вибором

2 тур        тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір віртуозного характеру
 2. Твір українського композитора
 3. Твір за вибором

 

IV – К а м е р н и й   а н с а м б л ьтривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

V В е л и к і   а н с а м б л і тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

 

VI – О р к е с т р – тривалість виконання до 15 хвилин

 1. Твір українського композитора
 2. Один, або декілька творів за вибором

Додаток №2 Концерти для скрипки з оркестром

Ж-Б. Акколай Концерт ля-минор

Е. Лалло Іспанська симфонія для скрипки з оркестром ор.21, І частина

О. Рідінг Концерт сі-мінор, ор.35, І частина

А. Вівальді Концерт ля-мінор, ор.3 №6

Й.С. Бах Концерт ля-мінор

мі-мажор

ре-мінор (для 2 скрипок)

М.Брух Концерт №1, ор.26

В.А. Моцарт Концерт №1-5

Л. Бетховен Концерт ре-мажор, ор.61

Н. Паганіні Концерт №1 ор.6

Ф. Мендельсон Концерт мі-мінор, ор.64

Й. Брамс Концерт ре-мажор, ор.77

П. Чайковський Концерт ре-мажор, ор.35

Я. Сібеліус Концерт ре-мінор, ор.47

А. В’єтан Концерт № 5 ля-мажор

А. Дворжак Концерт ля-мінор, ор.53

А. Хачатурян Концерт ре-мінор

Д. Кабалевський Концерт до-мажор

С. Прокоф‘єв Концерт №2, І частина

Д. Шостакович Концерт №1,2

Є. Станкович Камерная сімфонія №3

М. Скорик Концерт

 

Додаток  №3 Концерти для віолончелі з оркестром

Е. Лалло Концерт ре-мінор

Й.Х. Бах Концерт до-мінор

Й. Гайдн Концерт до-мажор

Р. Шуман Концерт ля-мінор, ор.129

К. Сен-Санс Концерт №1 ля-мінор, ор.33

П. Чайковський Варіації на тему рококо ор.33

А. Дворжак Концерт сі-мінор, ор.104

Д. Шостакович Концерт мі-бемоль мажор, ор.107