Міністр культури звернувся до керівників, які вважають, що скоротивши заклади культури – піднімуть економіку

Міністр культури України Нищук Є. М

Щодо дотримання культурних прав і свобод громадянина
19.01.2017 №47/9-3/15-17

Викликають занепокоєння негативні тенденції ліквідації закладів культури у регіонах на всіх рівнях у процесі децентралізації. Одним із основних завдань державної політики у сфері культури відповідно до ст. З Закону України «Про культуру» є гарантування прав громадян у сфері культури та забезпечення діяльності базової мережі закладів культури.
Оскільки до виключної компетенції районних та обласних рад віднесено прийняття рішення щодо створення та/або припинення закладів культури, а державну політику на місцевому рівні реалізують у тому числі обласні державні адміністрації, звертаємо увагу на дотримання культурних прав громадян України та збереження існуючої мережі закладів культури.
З метою запобігання негативних процесів ліквідації та приватизації закладів культури, включаючи деякі рішення сільських та селищних рад, які суперечать чинному законодавству, Мінкультури ініціювало в рамках Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року реалізацію пріоритету «Підвищення якості культурних послуг в місцевих громадах», з яким ви можете ознайомитися на Урядовому порталі.
Місцеві органи влади і громада мають усвідомлювати, що сьогодні культурні інституції несуть набагато ширші функції, аніж за принципом радянської ідеології в них вкладалося* Успішний розвиток регіонів безпосередньо пов’язаний з новим баченням культури: робочі місця і розвиток малого бізнесу (креативні індустрії, ремесла, сільські музеї з внутрішнім туризмом, конкретна творча діяльність людей, освіта продовж життя, обмін інформацією, спілкування, рівний доступ до медіа ресурсів).
Акцентую увагу, що недалекоглядні кроки, пов’язані з псевдоекономією бюджетних коштів для надання культурних послуг, у короткостроковій перспективі, призводять до деградації людського ресурсу, зменшення його потенціалу, перешкоджають творчому розвитку особистості.
Порушення основних прав і свобод громадянина, зокрема культурних, призводить до нерівного доступу до отримання культурних послуг і носить дискримінаційні ознаки щодо певних міст, сіл, селищ тощо.
Процедура припинення функціонування закладів культури, окрім загально визначеної процедури, має враховувати галузеву специфіку спеціального законодавства. А саме, статтею 20 Закону України «Про культуру» передбачено, що базова мережа закладів культури формується з метою забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, а також цілісності національної культури. Заклади культури, включені до базової мережі, не підлягають приватизації, оскільки забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури.
Частиною третьою статті 22 цього ж закону передбачено, що виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Звертаю увагу, що особи, винні у порушенні законодавства про культуру, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
З огляду на зазначене, прошу в тижневий строк провести робочі наради з питань стану функціонування закладів культури у відповідних областях та за результатами проведеної роботи поінформувати Міністерство культури України та Адміністрацію Президента України.
Зазначені матеріали будуть використані під час підготовки до найближчого засідання Ради регіонального розвитку.

Міністр культури України Євген Нищук